Useful sentences in Hungarian

Culture

Yes – Igen [ɪgɛn]

No – Nem [nɛm]

Please – Kérem [kɛ̃rɛm]

Thank you! – Köszönöm! [køsønøm]

You’re welcome! – Szívesen! [siːvɛʃɛn]

Hi! – Szia! [siɒ]

Good morning! – Jó reggelt! [joːɾɛgːɛlt]

Good afternoon! – Jó napot! [joːnɒpot]

Good evening! – Jó estét! [joːɛʃteːt]

Bye! – Viszlát! [vislaːt]

Excuse me – Elnézést [ɛlneːzeːʃt]

Sorry – Bocsánat [boʧaːnɒt]

No problem. – Semmi gond. [ʃɛmːigond]

Do you speak English? – Beszélsz angolul? [bɛseːls ɒŋgolul]

I don’t speak English. – Nem beszélek angolul. [nɛm bɛseːlɛk ɒŋgolu]l

Please write it down. – Kérlek írd le. [keːɾlɛk iːɾd lɛ]

I understand. – Értem. [eːɾtɛm]

Entrance – Bejárat [bɛjaːɾɒt]

Exit – Kijárat [kijaːɾɒt]

Emergency exit – Vészkijárat [veːskijaːɾɒt]

 

What’s your name? – Hogy hívnak? [hodj hiːvnɒk]

Nice to meet you! – Örülök, hogy megismerhetlek! [øɾʏløk, hoɟ mɛgiʃmɛɾhɛtlɛk]

Where are you from? – Hová valósi vagy? [hovaː vɒloːʃi vɒɟ]

Where do you live? – Hol laksz? [holːɒks]

I live here. – Itt lakom. [it lɒkom]

I study here. – Itt tanulok. [itːɒnulok]

I work here. – Itt dolgozom. [itdolgozom]

How long have you lived here? – Mióta laksz itt? [mioːtɒ lɒkɒs itː]

Three years. – Három éve. [haːɾom eːvɛ]

Do you like it here? – Szeretsz itt lenni? [sɛɾɛʦː it lɛnːi]

How old are you? – Hány éves vagy? [haːɲ eːvɛʃ vɒɟ]

Who do you live with? – Kivel laksz? [kivɛlːɒks]

What’s your phone number? – Mi a telefonszámod? [mi ɒ tɛlɛfonsaːmod]

What’s your e-mail address? – Mi az e-mail címed? [mi ɒz ɛmɒil ʦiːmɛd]

What’s your address? – Mi a címed? [mi ɒ ʦiːmɛd]

What’s your username? – Mi a felhszanáló neved? [mi ɒ fɛlhɒsnaːloː nɛvɛd]

 

Where’s the ticket office? – Hol van a jegyiroda? [hol vɒn ɒ jɛɟiɾodɒ]

Where are the ticket machines? Hol vannak jegyautomaták? [holvɒnːɒkçɛɟɒutomɒtaːk]

What time the next bus to the uni? – Mikor megy a következő busz az egyetemre? [mikoɾmɛdj ɒ køvɛtkɛzøːbus ɒz ɛɟɛtɛmɾɛ]

Can I buy a ticket on the tram? – Vehetek jegyet a villamoson? [vɛhɛtɛk jɛdjɛt ɒ vilːɒmoʃon]

I’d like to buy a ticket. – Egy jegyet kérek. [ɛdjɛdjɛt keːɾɛk]

Is this seat free? – Szabad ez a hely? [sɒbɒdɛzɒ hɛj]

Do you mind if I sit here? – Leülhetek ide? [lɛʏlhɛtɛk idɛ]

Tickets, please! – Jegyeket kérem! [jɛdjɛkɛt keːɾɛm]

I’ve lost my ticket. – Elvesztettem a jegyem. [ɛlvɛstɛtːɛm ɒ jɛdjɛm]

 

I’d like a slice of pizza. – Egy szelet pizzát szeretnék. [ɛdj sɛlɛt pizːaːʦːɛɾɛtneːk]

Can I buy you a drink? – Meghívhatlak egy italra? [mɛkhiːfhɒtlɒk ɛdj itɒlɾɒ]

Would you like to dance? – Szeretnél táncolni? [sɛɾɛtneːl taːnʦolni]

 

Cash only – Csak készpénzes fizetés [ʧɒkːeːspeːnzɛʃ fizɛteːʃ]

Basket only – Csak kosarakkal [ʧɒkːoʃɒɾɒkːɒl]

8 items or less – 8 vagy kevesebb árucikk [vɒdj kɛvɛʃɛbː aːɾuʦikː]

 

Could I try this on? – Felpróbálhatom ezt? [fɛlpɾoːbaːlhɒtom ɛst]

Do you have this in a size … ? – Van ez … méretben? [vɒnɛz… meːɾɛdbɛn]

 

Help! – Segítség! [ʃɛgiːʧːeːg]

Be careful! – Légy óvatos! [leːdj oːvɒtoʃ]

Look out! – Vigyázz! [vidjaːzː]

Please help me! – Kérlek segíts! [keːɾlɛkʃ ɛgiːʧː]

I need a doctor – Orvosra van szükségem [oɾvoʃɾɒ vɒn sʏkʃeːgɛm]

There’s been an accident. – Baleset történt. [bɒlɛʃɛtːøɾteːnt]

I’ve cut myself. – Megvágtam magam. [mɛgvaːktɒmːɒgɒm]

Are you OK? – Jól vagy? [joːlvɒdj]

 

Call the police! – Hívják a rendőrséget! [hiːvjaːkɒ ɾɛndøːɾʃeːgɛt]

My purse has been stolen. – Ellopták a pénztárcámat. [ɛlːoptaːkɒ peːnstaːɾʦaːmɒt]

My car’s been broken into. – Feltörték az autómat. [fɛltøɾteːkɒzɒutoːmɒt]

I’ve been attacked. – Megtámadtak. [mɛktaːmɒtːɒk]

Fire! – Tűz van! [tyːzvɒn]

I’m lost. – Eltévedtem. [ɛlteːvɛtːɛm]

 

You have got beautiful blue/brown/green eyes.- Szép kék/barna/zöld szemeid vannak. [seːp keːk/bɒɾnɒ/zøld sɛmɛid vɒnːɒk]

Have a nice journey!– Jó utat! [joː utɒt]

Can I help you?– Segíthetek? [ʃɛgiːthɛtɛk]

Can you help me? – Segítene?  (ʃɛgiːtɛnɛ)

Get well soon!– Jobbulást! [jobːulaːʃt]

Please call the police!– Kérem, hívja a rendőrséget! [keːɾɛm hiːvjɒ ɒ ɾɛndøːɾʃeːgɛt]

Congratulations! – Gratulálok! [gɾɒtulaːlok]

Let’s meet! -Találkozzunk![tɒlaːlkozːuŋk]

We will meet tonight. / See you tonight. – Este találkozunk![ɛʃtɛ tɒlaːlkozuŋk]

I have a boyfriend.– Van barátom. [vɒn bɒɾaːtom]

I have a girlfriend.– Van barátnőm. [vɒn bɒɾaːtnøːm]

No problem! – Semmi baj! [ʃɛmːi bɒj]

It’s near here. – Közel van.[køzɛl vɒn]

It is far from here. -Messze van.  [mɛsːɛvɒn]

I don’t eat meat. – Nem eszem húst. [nɛm ɛsɛm huːʃt]

I don’t drink alcohol.– Nem iszom alkoholt. [nɛm isom ɒlkoholt]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *